Category: Wiadomości i ogłoszenia

Wiadomości i ogłoszenia

Aftermath – Call for Papers

Call for Papers incorporating the Seventeenth International Conference on the Literature of Region and Nation 25–27 October 2018 Jagiellonian University, Kraków   You emerge with your cohorts out of the jungle of middle life, each possessing your own private knowledge of courage or cowardice, and do a quick headcount, an inventory of missing limbs. Rachel Cusk, Aftermath: On Marriage and Separation What happens in the wake of the event – this surprising and unanticipated arrivant, as Jacques Derrida would call it; this “unexpected, unforeseeable arrival” of something or someone whose “visitation […] is such an irruption that [one] is not prepared to receive [it or them]” (Derrida, “A Certain Impossible Possibility of Saying the Event”). Is the event’s aftermath always characterised by the experience of disorder, fragmentation and impermanence, by “the gears of life [going] into the reverse” (Cusk, Aftermath)? Or, alternatively, can aftermath beCzytaj dalej

Wiadomości i ogłoszenia

Discourse Studies

Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Departments of English Literature and English Language would like to kindly invite all scholars representing different philological disciplines and theoretical models to 3rd Annual Siedlce Forum for Contemporary Issues in Language and Literature to be held on April 20th, 2018 in Siedlce (Poland) to present their research findings (not previously published or presented) in oral sessions in English. The leitmotif of the conference is: Discourse Studies across Fields of Culture, Media, Language, and Literature       Suggested Research Areas discourse studies and formal linguistics * discourse vs. formulaic language * text linguistics * institutional discourse * medical discourse * public discourse * discourse analysis and forensic linguistics * discourse across different literary genres * discourse of science * discourse analysis in translation studies * dramatic discourse/the language of theatre * the discourse of social subversion and countercultureCzytaj dalej

Wiadomości i ogłoszenia

2 grudnia 2017 zmarł profesor Andrzej Ciuk

Prof. Andrzej Ciuk swoją długoletnią karierę zawodową związał praktycznie w całości z opolską anglistyką. Po magisterium uzyskanym w 1974 roku w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu rozpoczął pracę jako lektor języka angielskiego w Studium Języków Obcych ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Kiedy w październiku 1978 roku powstał Zakład Filologii Angielskiej prof. Ciuk rozpoczął w nim pracę w charakterze asystenta. Był drugim (po zmarłej w listopadzie bieżącego roku dr Annie Monkiewicz) pracownikiem (już wtedy) Instytutu Filologii Angielskiej, który uzyskał stopień naukowy doktora za rozprawę poświęconą Królowi Arturowi i rycerzom Okrągłego Stołu w poezji wiktoriańskiej. Obrona doktoratu odbyła się w roku 1984 w Uniwersytecie Łódzkim. Po śmierci prof. Mariana Adamusa w 1993 roku, dr Andrzej Ciuk objął stanowisko dyrektora Instytutu. Był to chyba najtrudniejszy moment w historii opolskiej anglistyki. Na szczęście już w następnym roku dr Ciuk habilitował się na UAM w Poznaniu, a podstawą doCzytaj dalej

Wiadomości i ogłoszenia

Humanistyka – kulturotwórcze perspektywy

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STUDENCKO-DOKTORANCKA ŁÓDŹ, 26-27 KWIETNIA 2018   Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego ma zaszczyt zaprosić na ogólnopolską konferencję studencko-doktorancką pt. „Humanistyka – kulturotwórcze perspektywy”. Uczestnikami konferencji mogą być doktoranci kierunków humanistycznych, studenci studiów magisterskich i licencjackich, w tym członkowie kół naukowych. Celem konferencji jest przekrojowa prezentacja dorobku naukowego doktorantów oraz studentów zaangażowanych w prowadzenie własnych badań naukowych oraz projektów z dziedziny szeroko pojętej humanistyki i nauk pokrewnych. Organizatorom zależy na stworzeniu przyjaznego forum dla prezentacji dorobku naukowego studentów oraz na inicjowaniu dyskusji w gronie młodych i przyszłych pracowników nauki. Organizatorzy zwracają szczególną uwagę na poprawny sposób przygotowania wystąpienia konferencyjnego oraz na prezentowany warsztat badawczy referentów. Zasadniczym celem konferencji jest refleksja nad dynamiką rozwoju współczesnej humanistyki w relacji do kultury, nauki, mediów oraz języka. Organizatorom zależy na ukazaniu humanistyki w jej literaturoznawczych, językoznawczych i kulturoznawczych wymiarach i splotach jako istotnego składnika życiaCzytaj dalej

Wiadomości i ogłoszenia

PASE 2018

The 27th Annual Conference of the Polish Association for the Study of English LANGUAGE, ART, LITERATURE: IN SEARCH OF IDENTITY UNIVERSITY OF ŁÓDŹ, 25-27 JUNE 2018 download call for papers: PASE 2018 cfp   To speak of identity at the beginning of the twenty-first century is necessarily to engage a paradox. The death of the self-conscious Cartesian subject heralded by the advent of twentieth-century postructuralism and the critique of essentialism came hand in hand with denials of any fixed or stable value to notions such as gender, race, or even human nature itself. Much of this critique capitalized on the ripe strata of earlier philosophical skepticism as to the possibility of circumscribing the human self within a definable horizon of expectations, a position going back to the thought of David Hume in the early days of the modern world as we know it. Yet, to lookCzytaj dalej

Wiadomości i ogłoszenia

Salaciousness, Licentiousness, and Promiscuity in Literature, Culture, and Law

The Faculty of Philology, University of Opole The Faculty of Law and Administration, University of Opole have an honour to announce the 7th Symposium Opoliense Salaciousness, Licentiousness, and Promiscuity in Literature, Culture, and Law  Opole, 10–11 May, 2018 Deadline for proposals: 20th December 2017 The aim of everyone should be to pass through life, not in grim earnest, but playing at the noblest of pastimes, in another spirit from that which now prevails. For the common opinion is, that work is for the sake of play, war of peace; whereas in war there is neither amusement nor instruction worth speaking of. The life of peace is that which men should chiefly desire to lengthen out and improve. Plato, Laws The 7th Symposium Opoliense is the next instalment in the cycle of the international conferences organized since 2009 by the Department of Western and Southern SlavonicCzytaj dalej

Wiadomości i ogłoszenia

Call for Papers: E. M. Forster: Nature, Culture, Queer!

13 – 14 April 2018 University of Education Ludwigsburg University of Warmia and Mazury in Olsztyn University of Warsaw International E. M. Forster Society   Hosted by the University of Education Ludwigsburg, Germany   The œuvre of E. M. Forster is undoubtedly based on contrast: nature vs. culture, nature vs. queer, and/or culture vs. queer. However, there seems to be many instances when the oppositions dissolve in the triad of nature, culture and queerness. Nature sometimes functions as a connection between culture and life, and the life tends to be quite specific, queer. Sometimes still it is queerness (of the sex or of the mind) that links nature with culture. In turn, culture may be responsible for bringing nature and queerness together. The proposed conference shall shed more light on the relation of the triad nature, culture, and queerness in relation to the life andCzytaj dalej

Wiadomości i ogłoszenia

Joseph Conrad: Twixt Land and Sea

17–18 November 2017 Download call for papers In English: CONRAD_CALL_ENG In Polish: CONRAD_CALL_FINAL_PL   University of Warmia and Mazury in Olsztyn University of Warsaw Patronage: The Polish Joseph Conrad Society Summarising his reflections concerning Conrad’s service at sea, Zdzisław Najder wrote that in this 20-year-long period he “gained an immense range of experience, from stark, helpless fear, disgust, and boredom to the ecstatic enjoyment of beauty, a sense of the triumphant efficacy of his own body and spirit, to exhaustion relieved by the consciousness of victory in the struggle against an incomparably stronger elemental opponent”. This incredibly vivid memory of serving at sea acquired a characteristic, almost elegiac overtone in Conrad’s works, which was also audible in The Mirror of the Sea: “when the great soul of the world turned over with a heavy sigh […] The machinery must do its work even if theCzytaj dalej

Wiadomości i ogłoszenia

Common Room: From WORDS to WORLDS

  Płock, 20-21.10.2017   The name of the annual Common Room conferences organised by the State University of Applied Sciences in Płock refers to the literary salon held in London by Stefan and Franciszka Themerson, an extraordinary couple of Polish-born artists and intellectuals, during the years 1957-1959. It hosted numerous scientists, academics, artists and literary figures and was the site of unique lectures, presentations, artistic evenings, concerts and discussions. It is the intention of the organizer to recreate the truly interdisciplinary spirit of what the Themersons defined as a “friendly meeting place and a forum for the exchange of ideas.”   Download CFP in Polish: CommonRoom2017CFPpolski Download CfP in English: Common Room2017CFPEnglish This year’s fifth edition of the Common Room conference is devoted to WORDS that can be perceived as both seductively fascinating and overly threatening. The agency and potency of words allows authors toCzytaj dalej