Kontakt

Przewodnicząca Zarządu

Prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak

e-mail: e.lawniczak@arch-info.com.pl

Sekretarz: Mgr Elżbieta Foltyńska (UW)

            e-mail: efoltynska@uw.edu.pl

Skarbnik: Prof. UO dr hab. Ryszard Wolny

E-mail: rwolny@uni.opole.pl

Administrator strony www PASE / koordynator ds. Internetu

Dr Stankomir Nicieja

E-mail: stann@uni.opole.pl

 

Adres pocztowy

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej

Instytut Anglistyki UW
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa

Nr NIP: 676-20-95-108