Kontakt

Przewodniczący Zarządu

dr hab. Jacek Fabiszak, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

e-mail: fabiszak@amu.edu.pl

Sekretarz: dr Izabela Curyłło-Klag (Uniwersytet Jagielloński)

            e-mail: izabela.curyllo-klag@uj.edu.pl

Skarbnik: dr Wojciech Drąg (Uniwersytet Wrocławski)

E-mail: wojciech.drag@uwr.edu.pl

Administrator strony www PASE / koordynator ds. Internetu

dr hab. Stankomir Nicieja (Uniwersytet Opolski)

E-mail: stann@uni.opole.pl

 

Adres do korespondencji

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej

dr Izabela Curyłło-Klag
Sekretarz PASE
Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A,
31-120 Kraków
pokój 118

Nr NIP: 676-20-95-108