Konto i składka

Adres stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej
Aleja Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków
 
Numer konta: 83 1160 2202 0000 0000 8139 6181
NIP: 676-20-95-108
Składka:
 
Standardowa: 100 zł
 
Ulgowe:
– Doktoranci: 75
– Seniorzy (powyżej 70. roku życia): 40
 Terminem wpłacania składek jest 1 marca każdego roku kalendarzowego. 

Deklaracje i kwestionariusze