Warunki członkostwa

Członkiem Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej (PASE) może zostać każdy, kto spełnia niżej wymienione warunki:

1. Jest zatrudniony jako nauczyciel akademicki lub student studiów doktoranckich w jednym z Instytutów / Katedr / Zakładów Filologii Angielskiej przy polskiej wyższej uczelni.
2. Zobowiąże się do przestrzegania Statutu Stowarzyszenia.
3. Złoży odpowiednie dokumenty, czyli:
a). własnoręcznie podpisaną deklarację członkowską
b). PASE questionnaire
c). PASE database
4. W terminie będzie opłacać roczną składkę członkowską.

Dokumenty należy przesłać pod adresem Sekretarza PASE, czyli:

dr Izabela Curyłło-Klag
Sekretarz PASE
Uniwersytet Jagielloński
Instytut Filologii Angielskiej,
al. Mickiewicza 9A,
31-120 Kraków
pokój 118

Informacje dodatkowe

Adres stowarzyszenia:

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej
Aleja Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków

Numer konta: 83 1160 2202 0000 0000 8139 6181

Składka:
Standardowa: 100 zł

Ulgowe:
– Doktoranci: 75 zł
– Seniorzy (powyżej 70. roku życia): 40 zł

Wszystkich formalności należy dokonać w terminie do 1 marca.

Formularze do pobrania w formacie MS Word (doc):

1. Deklaracja członkowska: DEKLARACJA
2. Kwestionariusz: QUESTIONNAIRE
3. Informacje do bazy danych PASE:database