Ważne informacje

Oficjalny adres Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej
Aleja Mickiewicza 9/11
31-120 Kraków

Adres korespondencyjny

Instytut Anglistyki UW
ul. Hoża 69
00-681 Warszawa

Składka

standardowa: 100 zł
ulgowa: doktoranci: 75 zł, seniorzy (powyżej 70. roku życia): 40

Konto

83 1160 2202 0000 0000 8139 6181

Nip

676-20-95-108