Zarząd PASE

Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej

wybrany 17.04.2015  przez Zebranie Walne podczas Konferencji PASE we Wrocławiu

 

Przewodnicząca: Prof. dr hab. Ewa Kębłowska-Ławniczak
            e-mail:ewa.keblowska-lawniczak@uwr.edu.pl

Wiceprzewodnicząca: Prof. dr hab. Danuta Gabryś-Barker
e-mail: danuta.gabrys@gmail.com

Sekretarz: Mgr Elżbieta Foltyńska
            e-mail: efoltynska@uw.edu.pl

Skarbnik: Prof. dr hab. Ryszard Wolny
            e-mail: rwolny@uni.opole.pl, ryszardwolny@onet.eu

Członkowie:

Dr Izabela Curyłło-Klag 

e-mail: izabela.curyllo-klag@uj.edu.pl

Dr Wojciech Drąg
e-mail: moontauk@gmail.com

Prof. UAM dr hab. Jacek Fabiszak
e-mail: fabiszak@amu.edu.pl, fjacek@ifa.amu.edu.pl

Dr hab. Anna Kędra-Kardela
e-mail: annakardela@wp.pl

Prof. UMCS dr hab. Aleksandra Kędzierska
            e-mail: corio@op.pl, corioola@gmail.com

Dr Stankomir Nicieja
e-mail: stann@uni.opole.pl

Prof. UO dr hab. Ewa Piechurska-Kuciel
e-mail: epiech@uni.opole.pl

Prof. dr hab. Jadwiga Uchman
            e-mail: jagodauchman@wp.pl, filar@uni.lodz.pl

Komisja Rewizyjna

Przewodnicząca: Prof. UO dr hab. Liliana Piasecka
e-mail: elpia@o2.pl

Wiceprzewodnicząca: Dr Elżbieta Krawczyk-Neifar
e-mail: eneifar@wszop.edu.pl

Sekretarz: dr hab. Krzysztof Fordoński

Członkowie: 

dr Marcin Tereszewski UWr

dr hab. Bożena Kucała UJ

email: bkucala@o2.pl

 

[Zarządy PASE w poprzednich kadencjach]