Zarząd PASE

Zarząd Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich

Filologii Angielskiej

wybrany 25.06.2018 przez Zebranie Walne podczas Konferencji PASE w Łodzi

Przewodniczący:

dr hab. Jacek Fabiszak, prof. UAM, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Ryszard Wolny, Uniwersytet Opolski
Skarbnik: dr Wojciech Drąg, Uniwersytet Wrocławski
Sekretarz: dr Izabela Curyłło-Klag, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Krzysztof Fordoński, Uniwersytet Warszawski
dr Michał Lachman, Uniwersytet Łódzki
dr hab. Stankomir Nicieja, prof. UO, Uniwersytet Opolski
dr Agnieszka Solska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
dr Marcin Tereszewski, Uniwersytet Wrocławski
dr hab. Tomasz Wiśniewski, prof. UG, Uniwersytet Gdański

Komisja Rewizyjna PASE – kadencja 2018-2020

Przewodnicząca: dr hab. Bożena Kucała, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Agnieszka Kiełkiewicz-Janowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr Tomasz Fisiak, Uniwersytet Łódzki